Anläggning Bygg, Verkstad, Logistik

Markarbete, Husgrund, Transport och Godsterminal. Har ni behov av förberedande arbete för en husgrund eller en ny tomt? Vi hjälper er med markarbete i Jämtland! Anlitar ni oss kommer vi ut och arbetar med marken efter era behov. I samband med hustransporter kan vi ordna resning och montering av stommar, husblock och takstolar

Markarbete och husgrunder i Jämtlandsfjällen

Vi utför alla typer av markarbeten för att anlägga en ny tomt eller förbereda för husgrund på befintlig tomt. Vi utför alla typer av schaktarbeten från planteringsjord till din trädgård eller ska transportera bort en hel grund för att senare upprätta en byggnad. Tillammans med byggföretag så utför vi markarbetet och anlägger husgrunden. Vi kan även utföra arbete med gjutning. Vi tillverkar och levererar sorterad sand, grus och matjord till krossade produkter framställda ur berg. Vi äger vår egen täkt utrustad med både kross- och sorteringsverk. Vi vill erbjuda kunder helhetslösningar inom husanläggning

Transporter och godsterminal i Jämtland

Våra kranbilar och självlastande bilar som utför transporter och lyfttjänster med leveranser och lossning hos kunden. Vi har lång erfarenhet av breda, tunga, långa hustransporter. I samband med hustransporter kan vi ordna resning och montering av stommar och väggblock. Vi ansvarar för transport, kranbil, hjullastare, byggpersonal och projektledning. Vi har även möjlighet att lagerhålla väggblock och material för vidaretransport. Vi förfogar över 12 000m2 uppvärmd lageryta

Anläggning Bygg, Verkstad, Logistik​

Markarbete

Gärdins Åkeri har stor bredd och lång erfarenhet där vi kan hjälpa till med markberedningar, grävning, finplanering, lastningar och lossningar. Kompletta tjänster för husgrunder (med gjutning), avloppsanläggning och yttre fastighetsskötsel

Husgrund

Kompletta tjänster för husgrunder (med gjutning), avloppsanläggning och yttre fastighetsskötsel. Vi transporterar och monterar väggblock 

Transport

Våra kranbilar och självlastande bilar som utför transporter och lyfttjänster av husblock eller hela småhus med leveranser och lossning hos kunden. Våra partitransporter av gods går till och från vår terminal. Vi levererar sedan med bud eller mobila installationsbud över hela Sverige

Godsterminal

Gärdins Åkeri sköter allt från enstaka försändelser till partifrakt. Via vår egna godsterminal för omlastning till både mellan last- och budbilar samt förvaring. För dig som verkar i Jämtland och behöver distribution har vi lösningen. Godsterminalen erbjuder vi även plock och pack där kundens varor levereras till oss och vi plockar om varorna efter kundens önskemål för att skicka ut dem till tredje part. Allt från en pall för omlastning till längre lagringsuppdrag mitt i Sverige

Byggentreprenör, Verkstadsutveckling, Logistik

Gärdins Åkeri i Jämtland sedan 2000

Vi är ett åkeri som arbetar med anläggning, transport, parti- och styckegods, terminalhantering och massaproduktion. Vårt fokus är markarbeten i Jämtland, våra anläggningsarbeten finns i Jämtlandsfjällen. Vi har valt att bli en stark leverantör till byggföretag. På transportsidan satsar vi på terminallösningar med partitransporter och budförsändelser över hela Sverige. Våra mobila installationsbud. Massan producerar vi från egen täkt. Vi transporterar stora mängder material och schaktmassor åt bygg- och anläggningsföretag

Tillverkning, Bygg och Verkstad

Vi utför och projektleder arbete med markarbete och anläggning av husgrund. Tillsammans med Husfabriken i Bräcke sköter vi även terminalhantering av husblock, transporter och resningar. Vi finns på plats i Jämtlandsfjällen med både maskiner och personal. Vår Godsterminal på 12 000 m2 finns på 2 timmars avstånd från alla större fjällorter i Jämtland. Vi finns på plats även när du inte är det

Logistik och e-handel

Vi har under senare åren lagt mycket fokus på terminallösningar och utveckling av transporttjänster. Tjänster som egen produktion av massa för byggnadsmontage och mobila servicetekniker. Detta möjliggör att vi kan anlägga med egen massa till att montera hela hus. Transportera partigods med bud, terminalhantering och installation direkt till kundens bostad. Vi söker hela tiden nya lösningar när åkeriföreningarna och handeln snabbt förändras

Besök oss

Kontakta oss

Följ oss på Facebook